Internship Industrial Product Design – Custom Land Rover Defenders – The Landrovers Amsterdam

— for English scroll down—

The Landrovers Amsterdam is per direct op zoek naar gedreven industrieel ontwerpers ter ondersteuning van het creatieve team.

Over The Landrovers

Bij The Landrovers word de Land Rover Defender zowel gerestaureerd, gecustomized als her-ontworpen. Onze Defenders worden over de hele wereld verkocht, waarbij elke Defender uniek is. We hebben een divers team met een goeie combinatie tussen een professionele en informele sfeer. We zijn gedreven en resultaat gericht, maar wordt er ook zeker geborreld op de vrjidag! In de afbeeldingen zijn voorbeelden van projecten te zien welke mede dankzij stagiaires gerealiseerd zijn.

De stage

Momenteel zijn we met een team van professionals en stagiairs bezig met de ontwikkeling van een elektrische Land Rover Defender. Voor deze elektrische Land Rover Defender zijn we op zoek naar ondersteuning bij meerdere ontwerpopdrachten. In de afbeeldingen zie je een aantal opdrachten welke in het verleden door stagiaires ontworpen zijn. Je zal het gehele proces doorlopen van idee- tot realisatiefase! Tijdens de stage verwachten we dat je zelfstandig te werk kan gaan maar zal je uiteraard intensief begeleid worden. Je word een volwaardig lid van het design team. Bij The Landrovers produceren we veel in house en hebben we ook veel productietechnieken waar jij je in kan verdiepen zoals FDM & SLA 3d printen, CNC frezen, Lasersnijden, Vacuüm Casting, dieptrekken, zetten, stofferen, lassen en nog veel meer. Ook is er ruimte om je eigen creativiteit en input te laten zien en zal je meerdere vlakken van het ontwerpproces in je takenpakket krijgen. Hierbij zijn fouten maken niet erg, daar leer ja namelijk alleen maar van.

Wij zijn op zoek naar

Wij zijn op zoek naar een allround ontwerper die zowel technisch als visueel ingesteld is. We zoeken iemand die nieuwsgierig is naar alle aspecten die bij het ontwerpen komen kijken en je kunt je vast bijten in een ontwerp. We zijn van mening dat met de juiste instelling jij jezelf alles aan kunt leren om goed te kunnen functioneren binnen het team. Hierbij zijn de volgende kwaliteiten belangrijk:

 • Je kunt ideeën visueel maken d.m.v. schetsen.
 • Concepten uitwerken op zowel technisch vlak als de look & feel.
 • Je bent niet bang je handen uit je zakken te steken en je voelt je op je gemak met het maken van mock-ups en prototypes.
 • Je hebt kennis van de verschillende productie technieken om een ontwerp te realiseren.
 • Je hebt kennis en gevoel voor ergonomie voor de optimale gebruikers ervaring.
 • Je hebt een uitstekend niveau in CAD en je kan je ontwerp presenteren d.m.v. hoge kwaliteit renders.
 • Enige ervaring in programma’s als Photoshop, Indesign en Illustrator zijn een pré

Ben jij een gemotiveerde student en heb je affiniteit met elektrische auto’s of Land Rover Defenders? (Dit is geen voorwaarde). Wil jij deel uit maken van ons team, aan vette opdrachten werken voor in je portfolio, en hier de komende 5 maanden veel ervaring opdoen? Stuur dan snel je portfolio, cv en motivatie naar [email protected].

English

The Landrovers Amsterdam is immediately looking for passionate industrial designers to support the creative team.

About The Landrovers

At The Landrovers, the Land Rover Defender is restored, customized and redesigned. Our Defenders are sold all over the world, and each Defender is unique. We have a diverse team with a good combination of a professional and informal atmosphere. We are driven and results-oriented, but we will certainly enjoy drinks on Fridays! The images show examples of projects that were realized partly thanks to interns.

The internship

We are currently developing an electric Land Rover Defender with a team of professionals and trainees. We are looking for support on multiple design assignments for this electric Land Rover Defender. In the images you can see a number of assignments that were designed by interns in the past. You will go through the entire process from idea to realization phase! During the internship we expect you to be able to work independently, but you will of course be intensively supervised. You become a full member of the design team. At The Landrovers we produce a lot in-house and we also have many production techniques that you can delve into, such as FDM & SLA 3D printing, CNC milling, Laser cutting, Vacuum Casting, deep drawing, setting, upholstering, welding and much more. There is also room to show your own creativity and input and you will be assigned several areas of the design process in your tasks. Making mistakes is not a bad thing, just learn from them.

We are looking for

We are looking for an all-round designer who is both technically and visually oriented. We are looking for someone who is curious about all aspects of design and who can get stuck into a design. We believe that with the right attitude you can teach yourself everything you need to function well within the team. The following qualities are important:

 • You can make ideas visual by means of: sketch.
 • Developing concepts on both a technical level and the look & feel.
 • You are not afraid to stick your hands out of your pockets and you feel comfortable creating mock-ups and prototypes.
 • You have knowledge of the different production techniques to realize a design.
 • You have knowledge and feeling for ergonomics for the optimal user experience.
 • You have an excellent level in CAD and you can present your design using… high quality renders.
 • Some experience in programs such as Photoshop, Indesign and Illustrator is an advantage

Are you a motivated student and do you have an affinity with electric cars or Land Rover Defenders? (This is not a condition). Do you want to be part of our team, work on great assignments for your portfolio, and gain a lot of experience here over the next 5 months? Then quickly send your portfolio, CV and motivation to [email protected].

Original Land Rover Defender Conversion – The Landrovers

74907