Plaatwerker / Bodyshop metal worker – Custom Land Rover Defenders – The Landrovers Amsterdam

**For English scroll down**

The Landrovers Amsterdam is op zoek naar een gedreven Plaatwerker die deel gaat zijn van ons jonge en frisse team.

Over The Landrovers

The Landrovers is een innovatief snel groeiend bedrijf en gespecialiseerd in de restauratie en customize bouwen van de Land Rover Defender. We bouwen letterlijk de Defender helemaal opnieuw op! We zijn een jong en dynamisch team met een goede combinatie tussen een professionele en informele sfeer. Wij zijn een gedreven team dat elke auto zo mooi mogelijk bij de klant af wil leveren. Elke auto word naar de wensen van de klant vorm gegeven, waardoor iedere Defender uniek is en jouw werkdag nooit hetzelfde! Onze unieke Defenders rijden over de hele wereld rond. Momenteel alleen nog gemotoriseerd, maar hier komt verandering in! We zijn namelijk met een team van ontwerpers en engineers bezig met de ontwikkeling van een elektrische high performance Defender waarvan de eerste twee rijden! Hier kan jij ook deel van uitmaken! Dus kom ons team versterken en bouw mee om de droom van elke klant werkelijkheid te maken!

Mogelijkheden bij The Landrovers

Als plaatwerker ben je verantwoordelijk voor het herstellen en vernieuwen van carrosserie delen van Land Rover Defenders. Deze Defenders zijn vaak 25 jaar oud en zien er geleefd uit. Onze filosofie is om zoveel mogelijk van de oude body, en waar nodig nieuwe, onderdelen te gebruiken zodat ze nog eens minimaal 25 jaar door kunnen. Een hele uitdaging dus om alle carrosserie delen weer knap te krijgen.

We bouwen bij The landrovers meerdere Defenders compleet naar wens van de klant en bijna alles doen we in-house. We werken, net als grote autofabrikanten, met meerdere afdelingen welke elk verantwoordelijk zijn over een deel van het bouwproces. Jij bent een cruciale schakel in dit productieproces en je zal bijdragen aan de meest unieke Defenders.

Wij Zoeken

We zoeken iemand die nieuwsgierig is naar alle aspecten die bij een project komen kijken en die zich kan vast bijten in zijn werk. We zijn van mening dat met de juiste instelling jij jezelf alles aan kunt leren om goed te kunnen functioneren binnen het team. Hierbij zijn de volgende kwaliteiten belangrijk:

 • Passie voor het vak. Het zit in jou om net dat beetje extra te geven en je gaat nauwkeurig te werk voor het perfecte resultaat
 • Je weet alle ins en outs van het herstellen van een carrosserie
 • Je bent bekend met alle veiligheidsvoorschriften
 • Je hebt een diploma autoschadehersteller
 • Je hebt kennis van de laatste reparatie- en hersteltechnieken en houd die up to date.
 • Je bent creatief in het oplossen van problemen en je denkt out of the box
 • Je neemt verantwoordelijkheid op je en je bent niet bang om op je bek te gaan
 • Je hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring
 • Je toont initiatief. Met jouw eigen input en creativiteit kunnen wij onze builds naar een nog hoger niveau tillen
 • Je bent flexibel en kunt snel schakelen tussen werkzaamheden
 • Je brengt een positieve vibe en passie voor het werk

Wij bieden

Bij The Landrovers bieden we:

 • Een aantrekkelijk salaris op basis van kennis en ervaring
 • Een jong en sfeervol team
 • Bijdrage leveren aan het succes van een innovatieve organisatie
 • Voldoende ruimte voor ontwikkeling en optie tot cursussen en trainingen
 • Dagelijks fruit, ontbijt en warme lunch gekookt met biologische producten door onze eigen chefkok (optie op vega)
 • Flexibele werktijden
 • Bij goed functioneren uitzicht op een vaste aanstelling
 • 24 vakantiedagen per jaar
 • Gratis parkeren en goed bereikbaar met het OV
 • Vrijdagmiddagborrels, barbecues en veel gezelligheid met iedereen van het team
 • Elke dag een half uur voetbal in de pauze
 • Personeels uitjes zoals paintballen of karten

Dus ben jij een gemotiveerde plaatwerker en heb je affiniteit met tailor made projecten en processen, zowel voor klanten als voor binnen ons bedrijf? Wil jij deel uit maken van ons team en hier in de toekomst aan de slag? Stuur dan snel je cv en motivatie naar [email protected]

English:

Bodyshop metal worker – Custom Land Rover Defenders – The Landrovers Amsterdam

The Landrovers Amsterdam is looking for a passionate Bodyshop metal worker who will be part of our young and fresh team.

About The Land Rovers

The Landrovers is an innovative, fast-growing company that specializes in the restoration and customization of the Land Rover Defender. We literally build the Defender from scratch! We are a young and dynamic team with a good combination of a professional and informal atmosphere. We are a driven team that wants to deliver every car to the customer as beautiful as possible. Each car is designed according to the wishes of the customer, so that every Defender is unique and your working day is never the same! Our unique Defenders drive all over the world. Currently only motorized, but this will change! We are working with a team of designers and engineers on the development of an electric high performance Defender of which the first two are driving! You can be part of this too! So come join our team and build to make every customer’s dream a reality!

Possibilities at The Landrovers

As a sheet metal worker you are responsible for repairing and renewing body parts of Land Rover Defenders. These Defenders are often 25 years old and look lived in. Our philosophy is to use as much of the old body as possible, and where necessary new parts, so that they can continue for at least another 25 years. Quite a challenge to get all body parts looking good again.

At The Land Rovers we build several Defenders completely according to the customer’s wishes and we do almost everything in-house. Like large car manufacturers, we work with several departments, each of which is responsible for a part of the construction process. You are a crucial link in this production process and you will contribute to the most unique Defenders.

We are looking for

We are looking for someone who is curious about all aspects that come with a project and who can sink his teeth into his work. We believe that with the right attitude you can teach yourself everything to function well within the team. The following qualities are important here:

 • Passion for the profession. It’s in you to give that little bit extra and you work accurately for the perfect result
 • You know all the ins and outs of restoring a bodywork
 • You are familiar with all safety regulations
 • You have a car damage repair diploma
 • You have knowledge of the latest repair and recovery techniques and keep them up to date.
 • You are creative in solving problems and you think out of the box
 • You take responsibility and you’re not afraid to go down on your face
 • You have at least 2 years of relevant work experience
 • You show initiative. With your own input and creativity, we can take our builds to an even higher level
 • You are flexible and can quickly switch between activities
 • You bring a positive vibe and passion for the work

We offer

At The Landrovers we offer:

 • An attractive salary based on knowledge and experience
 • A young and attractive team
 • Contribute to the success of an innovative organization
 • Sufficient room for development and option for courses and training
 • Daily fruit, breakfast and hot lunch cooked with organic products by our own chef (vegetarian option)
 • Flexible working hours
 • If functioning well, the prospect of a permanent appointment
 • 24 vacation days per year
 • Free parking and easily accessible by public transport
 • Friday afternoon drinks, barbecues and lots of fun with everyone on the team
 • Half an hour of football every day during the break
 • Staff outings such as paintball or go-karting

So are you a motivated Bodyshop metal worker and do you have an affinity with tailor-made projects and processes, both for customers and for our company? Do you want to be part of our team and work here in the future? Then quickly send your resume and motivation to [email protected]

74907