SOCIAL MEDIA EN CONTENT STAGE THE LANDROVERS

Ben jij een ideeën machine, zit je telefoon vastgeplakt aan je hand en ben je een kei in het bepalen van content strategieën? Dan is deze stage wat voor jou!

Wie zijn wij?

The Landrovers bestaat sinds 2010 en wij restaureren, customizen en herontwerpen de classic Land Rover Defender. Onze Defenders worden wereldwijd verkocht, waarbij elke Defender uniek is. We hebben een divers gepassioneerd team van ongeveer 30 mensen, waarbij er een goeie combinatie tussen professionele en informele sfeer is.

Wat ga je doen?

De afgelopen twee jaar zijn wij enorm gegroeid, waaronder ook onze Instagram account. Om dit nog meer te professionaliseren zijn wij op zoek naar iemand die ons kan ondersteunen als allround social media creative.

Je zult je bezig houden met het bedenken en maken van content, denkt proactief mee hoe we deze content kunnen realiseren en optimaliseren en duik je in de statistieken van onze projecten. Tijdens de stage verwachten we dat je zelfstandig te werk kan gaan maar zal je uiteraard intensief begeleid worden. Je werkt nauw samen met de content creator, maar alle lijntjes zijn kort waardoor je snel deel zal uitmaken van het hele team. Hiernaast is er veel ruimte om je eigen creativiteit en input te laten zien op alle vlakken binnen de socials waar je ondertussen alle ins and outs van leert.

Wie zoeken wij?

Jij bent een allrounder op het gebied van social, film, fotografie, met een creatieve geest, onderzoekend, strategisch en je bulkt van de energie. Jij krijgt een kick van concrete en heldere concepten te verzinnen en uitwerken. Je bent zelf ook sociaal, betrokken en gestructureerd.

En misschien weet jij ons wel te verassen met de nieuwste trends op het gebied van de socials?!

Wat verwachten we van jou?

 • Je volgt een relevante studie (HBO -WO)
 • Je bent zelf actief op social media en weet wat er speelt.
 • Je kan met een film- en fotocamera overweg.
 • Je bent goed in het uitdenken van content strategie
 • Ontwikkelen content kalender
 • Je kunt overweg met Photoshop (Pre is werken met videoprogramma’s)
 • Social kanalen optimaliseren en bijhouden
 • Fotoshoots organiseren en begeleiden
 • Dat je een gezellige en enthousiaste collega bent, eigenwijs, maar altijd onderbouwd

Wat krijg je?

 • Een stageplek in een gezellig en gedreven team
 • Ervaring waar je je hele leven op zal teren
 • Een prachtige werkplek in Amsterdam West
 • Een handig netwerk
 • Elke dag ontbijt en warme lunch

Nog even praktisch:

Ben jij enthousiast geworden? Stuur dan jouw motivatiebrief en CV naar [email protected]

 


English

SOCIAL MEDIA AND CONTENT INTERNSHIP THE LANDROVERS

Are you an idea machine, is your phone glued to your hand and are you an expert in determining content strategies? Then this internship is yours!

Who are we?

The Landrovers exists since 2010 and we restore, customize and redesign the classic Land Rover Defender. Each Defender is unique and they are sold worldwide. We have a diverse and passionate team of 30 people, with a good combination of professional and informal atmosphere.

What will you be doing?

Over the past two years we have grown tremendously, including our Instagram account. To make this more professional, we are looking for someone who can support us as an all-round social media creative.

You will be involved in thinking about and creating content, think proactively about how we can realize and optimize this content and dive into the statistics of our projects. During the internship we expect you to work independently but of course you will be intensively coached. You will work closely with the content creator, but all lines are short so you will quickly become part of the whole team. In addition, there is plenty of room to show your own creativity and input in all areas within the socials where you will learn all the ins and outs.

Who are we looking for?

You are an all-rounder in the field of social, film, photo, with a creative mind, inquisitive, strategic and you burst with energy. You get a kick out of coming up with concrete and clear concepts. You are also socially aware, involved and structured. And maybe you can surprise us with the latest trends in the field of socials!

What do we expect from you?

 • You are following a relevant study (HBO -WO)
 • You are active on social media and know what is going on.
 • You are good at thinking in content strategy
 • You are good in creating attractive film en photo content
 • Developing a content calendar
 • You can work with Photoshop (Pre is working with video editing programs)
 • Optimize and maintain social channels
 • Organize and supervise photo shoots
 • You are a friendly and enthusiastic colleague, stubborn but always substantiated

What do you get?

 • An internship in a fun and driven team
 • Experience that you will treasure for the rest of your life
 • A beautiful workplace in Amsterdam West
 • A useful network
 • Breakfast and hot lunch every day

A bit more practical:

Did you become enthusiastic? Send your motivation letter and CV to [email protected].

74907