Supplychain manager – Custom Land Rover Defenders – The Landrovers Amsterdam

For English scroll down.

The Landrovers Amsterdam is op zoek naar een gedreven supplychain manager die deel gaat zijn van ons jonge en frisse team.

Over The Landrovers

The Landrovers is een innovatief snel groeiend bedrijf en gespecialiseerd in de restauratie en customisatie van de Land Rover Defender. We bouwen letterlijk de Defender helemaal opnieuw op! We zijn een jong en dynamisch team met een goede combinatie tussen een professionele en informele sfeer. Wij zijn een gedreven team dat elke auto zo mooi mogelijk bij de klant af wil leveren. Elke auto word naar de wensen van de klant vorm gegeven, waardoor iedere Defender anders is en jouw werkdag nooit hetzelfde! Onze unieke Defenders rijden over de hele wereld rond. Momenteel alleen nog gemotoriseerd, maar hier komt verandering in! We zijn namelijk met een team van ontwerpers en engineers bezig met de ontwikkeling van een elektrische high performance Defender. Hier kan ook jij deel van uitmaken dus kom ons team versterken en bouw mee de droom van elke klant werkelijkheid te maken!

Mogelijkheden bij The Landrovers

Een soepel productieproces valt of staat met een goede aanvoer van de juiste onderdelen. Voor ons groeiende team zijn wij op zoek naar een gedreven en creatieve supplychain manager die de huidige bevoorrading van onderdelen naar een hoger niveau wil en kan tillen. De werkzaamheden die verricht kunnen worden zijn als volgt:

 • Opzetten van een degelijk supplychain management systeem
 • Bijhouden van de voorraad van onderdelen die gebruikt worden om de Defenders op te bouwen
 • Creatief omgaan met onderdelen die niet via de gebaande paden te krijgen zijn maar extra aandacht vereisen, elke klant wil immers iets anders op/aan/in zijn/haar auto
 • De supply pipeline managen om gaten in de onderdelen stroom te voorzien en voorkomen
 • Relaties met leveranciers onderhouden, altijd op zoek blijven naar scherpe prijzen en de beste deals

Samenvattend: je werkt op een cruciale positie binnen het team, alle afdelingen zullen samen werken met jou om hun productie volgens planning te kunnen houden.

Wij Zoeken

We zoeken iemand die nieuwsgierig is naar alle aspecten die bij een project komen kijken en je kunt je vast bijten in je werk. We zijn van mening dat met de juiste instelling jij jezelf alles aan kunt leren om goed te kunnen functioneren binnen het team. Hierbij zijn de volgende kwaliteiten belangrijk:

 • Je hebt affiniteit met auto’s en werkervaring in de automotive branche is een pré maar geen must
 • Passie voor het vak. Het zit in jou om net dat beetje extra te geven en je gaat nauwkeurig te werk voor het perfecte resultaat
 • Opleidingsniveau minimaal HBO, richting supplychain management en logistiek
 • Je bent bekend met ERP systemen en kunt deze naar je hand zetten
 • Je hebt ervaring in het opzetten van supply management systemen
 • Je bent creatief in het oplossen van problemen en je denkt out of the box
 • Je neemt verantwoordelijkheid op je en je bent niet bang om op je bek te gaan
 • Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring
 • Je toont initiatief. Met jouw eigen input en creativiteit kunnen wij onze builds naar een nog hoger niveau tillen
 • Je bent flexibel en kunt snel schakelen tussen werkzaamheden
 • Je brengt een positieve vibe en passie voor het werk

Wij bieden
Bij The Landrovers bieden we:

 • Een aantrekkelijk salaris op basis van kennis en ervaring
 • Een jong en sfeervol team
 • Bijdrage leveren aan het succes van een innovatieve organisatie
 • Voldoende ruimte voor ontwikkeling en optie tot cursussen en trainingen
 • Dagelijks fruit, ontbijt en warme lunch gekookt met biologische producten door onze eigen chefkok (optie op vega)
 • Flexibele werktijden
 • Bij goed functioneren uitzicht op een vaste aanstelling
 • 24 vakantiedagen per jaar
 • Gratis parkeren en goed bereikbaar met het OV
 • Vrijdagmiddagborrels, barbecues en veel gezelligheid met iedereen van het team
 • Elke dag een half uur voetbal in de pauze
 • Personeels uitjes zoals paintballen of karten

Dus ben jij een gemotiveerde supplychain manager en heb je affiniteit met tailor made projecten en processen, zowel voor klanten als voor binnen ons bedrijf? Wil jij deel uit maken van ons team en hier in de toekomst aan de slag? Stuur dan snel je cv en motivatie naar [email protected]

The Landrovers – Kabelweg 50, 1014BB Amsterdam – www.the-landrovers.com/jobs

WANTED! Supplychain manager – Custom Land Rover Defenders – The Landrovers Amsterdam

The Landrovers Amsterdam is looking for a driven supply chain manager to join our young and fresh team.

About The Land Rovers

The Landrovers is an innovative fast growing company specializing in the restoration and customization of the Land Rover Defender. We are literally rebuilding the Defender from scratch! We are a young and dynamic team with a good combination of a professional and informal atmosphere. We are a passionate team that wants to deliver every car to the customer as beautifully as possible. Every car is designed according to the wishes of the customer, so that every Defender is different and your working day is never the same! Our unique Defenders drive around the world. Currently only motorized, but this is about to change! We are working with a team of designers and engineers on the development of an electric high performance Defender. You can be a part of this too, so join our team and help make every customer’s dream come true!

Opportunities at The Landrovers

A smooth production process stands or falls with a good supply of the right parts. For our growing team we are looking for a driven and creative supply chain manager who is willing and able to take the current supply of parts to a higher level. The activities that can be performed are as follows:

 • Setting up a supply chain management system
 • Maintain inventory of parts used to build the Defenders
 • Be creative with parts that cannot be obtained via the beaten track but require extra attention, because every customer wants something different on the Defender
 • Manage the supply pipeline to power and prevent gaps in the parts
 • Maintaining relationships with suppliers, always looking for competitive prices and the best deals

In summary: you work in a crucial position within the team, all departments will work together with you to keep their production on schedule.

We are looking for

We are looking for someone who is curious about all aspects that come with a project and you can certainly bite into your work. We believe that with the right attitude you can teach yourself everything to function well within the team. The following qualities are important here:

 • You have affinity with cars and work experience in the automotive industry is an advantage but not a must
 • Passion for the profession. It’s in you to give that little bit extra and you work accurately for the perfect result
 • Education level at least HBO, in the direction of supply chain management and logistics
 • You are familiar with ERP systems and can adapt them to your needs
 • You have experience in setting up supply management systems
 • You are creative in solving problems and you think out of the box
 • You take responsibility and you are not afraid to go crazy
 • You have at least 3 years of relevant work experience
 • You show initiative. With your own input and creativity we can take our builds to an even higher level
 • You are flexible and can quickly switch between tasks
 • You bring a positive vibe and passion for the work

We offer

At The Land Rovers we offer:

 • An attractive salary based on knowledge and experience
 • A young and attractive team
 • Contribute to the success of an innovative organization
 • Sufficient space for development and options for courses and training
 • Daily fruit, breakfast and hot lunch cooked with organic products by our own chef (option on vegetarian)
 • Flexible working hours
 • With good performance, prospect of a permanent position
 • 24 vacation days per year
 • Free parking and easily accessible by public transport
 • Friday afternoon drinks, barbecues and lots of fun with everyone from the team
 • Half an hour of football every day during the break
 • Staff outings such as paintball and carting

So are you a motivated supply chain manager and do you have an affinity with tailor-made projects and processes, both for customers and within our company? Do you want to be part of our team and work here in the future? Send your resume and motivation quickly to [email protected]

The Landrovers – Kabelweg 50, 1014BB Amsterdam – www.the-landrovers.com/jobs

 

 

 

 

 

74907